SSD Diskli Linux Reseller

Cpanel Bayi Paket -1-

5 Gb SSD Web Alanı

100 Gb Aylık Trafik

5 Alan Adı Barındırma

Limitsiz E-posta

Limitsiz MYSQL

Limitsiz Alt Alan Adı

Directadmin Bayi Paket -1-

5 Gb SSD Web Alanı

100 Gb Aylık Trafik

10 Alan Adı Barındırma

Limitsiz E-posta

Limitsiz MYSQL

Limitsiz Alt Alan Adı

Cpanel Bayi Paket -2-

10 Gb SSD Web Alanı

200 Gb Aylık Trafik

10 Alan Adı Barındırma

Limitsiz E-posta

Limitsiz MYSQL

Limitsiz Alt Alan Adı

Directadmin Bayi Paket -2-

10 Gb SSD Web Alanı

200 Gb Aylık Trafik

20 Alan Adı Barındırma

Limitsiz E-posta

Limitsiz MYSQL

Limitsiz Alt Alan Adı

Cpanel Bayi Paket -3-

15 Gb SSD Web Alanı

300 Gb Aylık Trafik

15 Alan Adı Barındırma

Limitsiz E-posta

Limitsiz MYSQL

Limitsiz Alt Alan Adı

Directadmin Bayi Paket -3-

15 Gb SSD Web Alanı

300 Gb Aylık Trafik

30 Alan Adı Barındırma

Limitsiz E-posta

Limitsiz MYSQL

Limitsiz Alt Alan Adı

Cpanel Bayi Paket -4-

20 Gb SSD Web Alanı

400 Gb Aylık Trafik

20 Alan Adı Barındırma

Limitsiz E-posta

Limitsiz MYSQL

Limitsiz Alt Alan Adı

Directadmin Bayi Paket -4-

20 Gb SSD Web Alanı

400 Gb Aylık Trafik

40 Alan Adı Barındırma

Limitsiz E-posta

Limitsiz MYSQL

Limitsiz Alt Alan Adı

Cpanel Bayi Paket -5-

25 Gb SSD Web Alanı

500 Gb Aylık Trafik

25 Alan Adı Barındırma

Limitsiz E-posta

Limitsiz MYSQL

Limitsiz Alt Alan Adı

Directadmin Bayi Paket -5-

25 Gb SSD Web Alanı

500 Gb Aylık Trafik

50 Alan Adı Barındırma

Limitsiz E-posta

Limitsiz MYSQL

Limitsiz Alt Alan Adı

Cpanel Bayi Paket -6-

30 Gb SSD Web Alanı

600 Gb Aylık Trafik

30 Alan Adı Barındırma

Limitsiz E-posta

Limitsiz MYSQL

Limitsiz Alt Alan Adı

Directadmin Bayi Paket -6-

30 Gb SSD Web Alanı

600 Gb Aylık Trafik

80 Alan Adı Barındırma

Limitsiz E-posta

Limitsiz MYSQL

Limitsiz Alt Alan Adı

Cpanel Bayi Paket -7-

35 Gb SSD Web Alanı

700 Gb Aylık Trafik

35 Alan Adı Barındırma

Limitsiz E-posta

Limitsiz MYSQL

Limitsiz Alt Alan Adı

Directadmin Bayi Paket -7-

35 Gb SSD Web Alanı

700 Gb Aylık Trafik

100 Alan Adı Barındırma

Limitsiz E-posta

Limitsiz MYSQL

Limitsiz Alt Alan Adı

Cpanel Bayi Paket -8-

40 Gb SSD Web Alanı

800 Gb Aylık Trafik

40 Alan Adı Barındırma

Limitsiz E-posta

Limitsiz MYSQL

Limitsiz Alt Alan Adı

Directadmin Bayi Paket -8-

40 Gb SSD Web Alanı

800 Gb Aylık Trafik

150 Alan Adı Barındırma

Limitsiz E-posta

Limitsiz MYSQL

Limitsiz Alt Alan Adı